Vše co jste chtěli vědět o vydře

Pořídit si vydru je cool. Nebo ne?

více
Bulletin Vydra č. 18 byl uzavřen a publikován.

více
V roce 2021 proběhlo po pěti letech celorepublikové mapování vydry říční. Výsledky jsou již k nahlédnutí.

více
Nejnebezpečnější úsek silnice pro vydry v ČR byl upraven. Zvířata mohou na Nových Mlýnech procházet pod silnicí.

více
Zveme Vás na výstavu věnovanou vydrám. Aktuálně v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

více
Speciální číslo Bulletinu Vydra o vydrách z Krušných hor vychází.

více
série videí o řekách Krušných hor a Mostecké pánve

více
Výsledky projektu Lutra lutra jsou přístupné ve formě série online přednášek.

více
Další lávka pro vydry a středně velké savce byla instalovaná u Mostu

více
Vydry na Labi ve velkém konzumují invazního hlaváče černoústého

více
Instalované lávky pomáhají vydrám, kunám i lasičkám

více
Na vydří mapě www.vydrynasilnici.cz se v severních Čechách zažlutilo. Co to znamená?

více
Infostánek o vydře říční v Děčíně 30.8.2020

více
Z vydřího kožichu se dříve šily čepice i kabáty. Proč? Protože vydří kožich je extrémně teplý.

více
Hlavní komunikační smysl vyder je čich. Dorozumívají se podle pachových značek.

více
Oslavte s námi Mezinárodní den vyder.

více
Metry sněhu jsme se celý lednový týden prodírali v Krušných horách za vydrami, přesněji za jejich genetickými vzorky.

více
Vzhledem k intenzivní diskusi, která se strhla okolo naší populace vyder, zřídili jsme sekci "Pravdy a nepravdy o vydře", kde se pokusíme vysvětlit některé otázky, fámy, popsat vývoj populace, její chování. Odpovědi budeme přidávat postupně v rámci našich možností.

více
Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu a Rybářského sdružení ČR tento týden prohlásili, že navrhují zahájit lov vyder a bobrů do „smrtících pastí“. Ty jsou ale kruté, nehumánní, zakázané a nebezpečné.

více
Říjen 2018 bude zapsán černě do statistik odborníků, kteří sledují vydry. V tomto měsíci nalezli na silnicích celkem sedmnáct uhynulých vyder. Ukazuje se, že právě doprava je pro přežívání vyder zásadní faktor.

více
Pořad Planetárium v sobotu 28. 4. 2017 od 18:05 rozhovor s Václavem Beranem o vydrách a o projektu Lutra lutra. Pořad Planetárium vysílá Český rozhlas Sever a Český rozhlas Liberec. Vysílání si lze živě poslechnout i prostřednictvím internetu v počítači nebo mobilním telefonu. Na adrese www.rozhlas.cz/planetarium je v provozu Zvukový...

více
V říjnu 2017 odstartoval přeshraniční projekt Lutra lutra. 11. dubna 2018 se bude konat zahajovací konference projektu ve Via Re v Drážďanech, kde budou představeny nejnovější poznatky k vydře říční. Program konference (PDF) Organizační informace Přednášky budou probíhat v němčině a češtině se simultánním překladem do druhého jazyka. Občerstvení během přestávek je zajištěno. Účastnický poplatek: zdarma...

více
Bulletin VYDRA číslo 17 je kompletní. Dočtete se zde o aktuálním výskytu vydry u nás, co jsme zjistili při stopování, že vydry na Slovensku také trápí doprava, souhrnnou statistiku stále probíhajícího nelegálního zabíjení vyder u nás, o novém projektu v severních Čechách a detaily jedné nemocné vydry. Celé číslo

více
Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři...

více
Zveme Vás na povídání o vydře, které se koná 13. 6. 2017 v Třeboni v Domě Štěpána Netolického

více
Středa 31. 5. 2017 byla pro letošek určena jako Mezinárodní den vyder. Pojďte se o vydře dozvědět něco víc. Přednášet v Informačním středisku NP Šumava na Kvildě bude ve středu v 17:00 Kateřina Poledníková. „Vydra říční je naše největší šelma obývající potůčky, řeky i rybníky v naší krajině. Královnou je možné ji nazývat proto, že stojí na...

více
Článek shrnuje výsledky mapování průchodnosti silnic pro vydru říční v České republice. Výsledky vychází z kontroly míst, kde byly nalezeny uhynulé vydry na silnicích a z kompletní kontroly několika vybraných úseků silnic. Celých 20 % křížení toků se silnicemi je z pohledu vyder problematických. V některých oblastech, například v jižních Čechách či na Vysočině je situace horší než...

více
Lidéřovice, 21. 4. 2017 – Povolením k odstřelu 40 vyder Dolnorakouská vláda šokovala okolní evropské státy. Vydra říční je v Evropě původní druh, je součástí evropského přírodního dědictví. Vlivem znečištění a regulace vodního prostředí došlo v průběhu 20. století k drastickému poklesu populací vyder, v některých zemích vydry vymizely úplně. Díky postupnému zlepšování životního prostředí a právní ochraně se v posledních desetiletích na řadě...

více
Metodika Vydra a doprava – příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční byla aktualizována. Vydra a doprava (pdf; 13 MB) Tištěnou verzi na požádání zašleme poštou.

více
Připravili jsme pro Vás brožuru o sběru a analýzách uhynulých vyder. Sběr uhynulých vyder v celé České republice organizujeme již od roku Každoročně se podaří zajistit několik desítek kadáverů, které se zpracují na různé speciální analýzy. V brožuře se dozvíte vše o tom, jak a kdo uhynulé vydry sbírá, co vše se zjišťuje a analyzuje a co jsme...

více
Stopujeme dál. Ladovská zima nám dovoluje pokračovat, a tak jsme se tentokrát podívali do tradiční stopovací oblasti, na Dačicko. Dačicko se nachází na jižním konci Českomoravské vrchoviny. Jedná se o horní povodí Moravské Dyje, kraj plný drobných rybníků. Rybníky jsou tady také hlavním prostředím pro vydry. Při letošních mrazech jsme byli zvědaví,...

více
Lidéřovice, 26. 1. 2017 – Vydra říční je naše největší šelma žijící v řekách a rybnících. Letošní zima se sněhovou nadílkou a tuhými mrazy umožnila odborníkům spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Šest dospělých zvířat a dvě mláďata je výsledek, který ukazuje, že populace vyder v CHKO Orlické hory je stabilní a počet odpovídá úživnosti prostředí. „Vydra říční je naše...

více
Ministr Brabec: Trávení zvířat je nelidské a trestné, přesto je to v ČR velký problém 23. 1. 2017, Tisková zpráva MŽP MŽP ve spolupráci s Policií ČR, ČIŽP a nevládními organizacemi do konce letošního roku vypracuje Národní strategii pro boj s nelegálním zabíjením volně žijících živočichů zaměřenou především na otravy živočichů. Trávení a další způsoby nelegálního zabíjení zvířat...

více
Mínus dvacet tři a metr sněhu jsme překonali, abychom spočítali vydry v Krkonoších. Vydry jsou noční a poměrně mobilní, za noc překonávají několikakilometrové vzdálenosti, proto je poměrně složité, zjistit kolik jich v daném území žije. Jednou z metod, která to umožňuje je stopování na sněhu. To však musí být provedeno tak, aby se ve sledovaném...

více
U obce Oleksovice na Znojemsku byla nalezena uhynulá vydra říční. Při následné pitvě bylo zjištěno, že zvíře uhynulo na následky postřelení v kombinaci se srážkou automobilem. Celkem v ní bylo nalezeno 11 broků. Zvíře bylo postřelené po dlouhou dobu a velmi trpělo. Není to ovšem první případ v tomto roce. Odborníci registrují několik takových případů. Vydra...

více
Dnešní den, 25. 5. 2016, je Mezinárodním dnem vyder. Rok 2016 je Mezinárodním rokem vyder! Po roce je tu druhý Mezinárodní den vyder, který vyhlásila IOSF (Mezinárodní fond na ochranu vyder). Po celém světě se koná řada akcí představujících jednotlivé druhy vyder a podporujících jejich ochranu. My se chystáme za dětmi do základní...

více
Tisková zpráva organizace ALKA Wildlife, o.p.s. 3. května 2016, Lidéřovice Na silnicích umírá stále více chráněných vyder. Mapová aplikace ukáže, kde jsou nejvíce riziková místa Silniční doprava stále více ohrožuje chráněné vydry říční. Ročně je nalezeno kolem padesáti takto uhynulých zvířat a jejich počet stále stoupá. Na vině je zejména rostoucí intenzita...

více
Podmínky nám konečně po třech letech dovolily opět provést sčítání vyder. Sčítání na sněhu je jednou z metod monitoringu populace dle Programu péče pro vydru říční v České republice. Stopování je poměrně náročné, protože v jeden den se musí ve sledované oblasti zkontrolovat všechny toky, rybníky, přehrady a spočítat jednotlivé stopní dráhy. Sčítání je...

více
Nové číslo Bulletinu Vydra (číslo 16) je uzavřeno a  publikováno. Přejeme zajímavé čtení. Současně otevíráme další číslo (17). Můžete nám posílat příspěvky. Bulletin Vydra vydávala AOPK spolu s ŠOP s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. V současnosti je vydavatelem ALKA Wildlife, o.p.s.. Od čísla 2015 vychází Bulletin Vydra pouze elektronicky. Cílem...

více
Vrátili jsme se z Norska, kde jsme cestovali za vydrami a za kolegy z  institutu NINA, kteří se vydrou říční v Norsku zabývají. Do Norska jsme jeli s několika cíli: seznámit se lépe s kolegy, kteří se vydrou zabývají a navázat dlouhodobější spolupráci, prodiskutovat řadu témat, které se vydry týkají a povědět si jak dané problémy řeší...

více
Se žáky 5. tříd Základní školy Boženy Němcové v Dačicích jsme ke Dni Země šli Vydří stezkou na Dyji. Po cestě si poslechli o řece, o vydrách, zkusili si gps přístroje a pomocí nich našli další přístroje potřebné při výzkumu savců. Malí posluchači byli super. Ti pozorní dostali malé odměny. Nám pak byly odměnou obrázky,...

více
Vydry jsou okouzlující vodní predátoři, ale zároveň i ohrožená skupina živočichů, která doplácí na znečištění vod, likvidaci mokřadů a poptávku po vydří kůži. Podle Grace Yoxon z Mezinárodního fondu pro ochranu vyder (International Otter Survival Fund) „Na celém světě žije 13 druhů vyder, z nichž u devíti je zřejmý klesající trend.“ Přestože je asi na první...

více
Praha, 30. ledna 2015 – Až desítky vyder ročně podle výzkumů a odhadů společnosti ALKA Wildlife zabijí každý rok pytláci v České republice. U dalších chráněných druhů je číslo zabitých či otrávených zvířat ještě vyšší. V případě dravců evidují ochránci přírody dle internetových databází přes 110 lokalit, kde od roku 2006 bylo otráveno těchto chráněných ptáků jedem karbofuranem....

více