Vše co jste chtěli vědět o vydře

Vydry v Norsku

Vrátili jsme se z Norska, kde jsme cestovali za vydrami a za kolegy z  institutu NINA, kteří se vydrou říční v Norsku zabývají.

Do Norska jsme jeli s několika cíli: seznámit se lépe s kolegy, kteří se vydrou zabývají a navázat dlouhodobější spolupráci, prodiskutovat řadu témat, které se vydry týkají a povědět si jak dané problémy řeší a jak je řešíme my; podívat se na různé lokality, kde se vydry vyskytují a v  neposlední řadě se naučit řezat zuby vyder, abychom určili, jak byli tito jedinci staří, když umřeli. Cesta byla velmi úspěšná, zpracovávat zuby jsme se naučili, pomohli jsme kolegům s monitoringem vyder a  navštívili jak vnitrozemské řeky, tak fjordy a jeden ostrov, kde vydry žijí na mořském pobřeží. Více se o naší cestě a o vydrách v Norsku můžete přečíst přímo u fotografií, které jsme pro Vás pořídili.

Financováno z iniciativy: „Sdílení zkušeností s výzkumem a ochranou vydry říční“

Iniciativa je spojená s realizací projektu „Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v České republice“ financovaného z Malého grantového schématu programu CZ02.

Financování: Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Galerie