Vše co jste chtěli vědět o vydře

Projekty

Projekty realizované ALKA Wildlife, o.p.s. týkající se vydry říční:


Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice. Trvání projektu: 2015–2017 Finanční zdroje: EHP fondy 2009–2014, Ministerstvo životního prostředí Rozpočet projektu: 2 286 418,93 Kč Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze...
Trvání: 10/2017 – 9/2020 Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) Program: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020\ Oficiální stránky programu: http://www.sn-cz2020.eu Partneři: AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V. (vedoucí partner) \ Alka Wlidlife, o. p. s. Muzeum města Ústí nad Labem Kontaktní osoba: Kateřina Poledníková\ e-mail: katerina.polednikova@alkawildlife.eu\...