Vše co jste chtěli vědět o vydře

Vydra

Tématické sekce:


Jedním z hlavních faktorů prostředí, které výrazně ovlivňují vydry je autoprovoz. V případě vydry říční neovlivňuje dopravní síť populaci vyder jako tvůrce neprůchodných bariér, které fragmentují jednu velkou populaci na izolované menší, jako tomu může být u jiných, zejména menších, druhů živočichů. Problém je v přímé mortalitě – vydry hynou pod koly vozidel. A bohužel...
Vydra říční je šelma adaptovaná na život ve vodním prostředí, která zaujímá místo na konci potravního řetězce vodního ekosystému. V potravě vydry vždy dominuje rybí složka. Vydra je potravním oportunistou, to znamená, že jí převážně tu kořist, která je v jejím prostředí významně zastoupená a snadno dostupná. Vydra proto žere i komerční rybu či...
Vydra říční (Lutra lutra, Linné 1758), lasicovitá šelma, královna našich vod, prošla v nedávné minulosti dramatickým vývojem početnosti a areálu rozšíření. Vlivem pronásledování pro kožešinu, pro škody na rybách a zároveň kvůli znečištění řek v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století téměř vyhynula. V současnosti důsledkem ochrany a zlepšováním kvality prostředí její stavy opět vzrůstají a na většinu...