Vše co jste chtěli vědět o vydře

Bulletin Vydra

Bulletin Vydra vychází s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice. Od čísla 15 je téma rozšířeno na všechny lasicovité šelmy. V Bulletinu Vydra jsou publikovány původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové články, rešerše, souhrny studentských prací, recenze i ostatní sdělení. Bulletin Vydra od čísla 15 vychází pouze v elektronické formě. Příspěvky jsou přijímány průběžně a prochází recenzním řízením. Organizaci publikování zajišťovala do čísla 14 AOPK ČR a slovenská ŠOP, od čísla 15 zajišťuje společnost ALKA Wildlife, o.p.s. a redakční rada.

Redakční rada:

Kateřina Poledníková\ Jitka Větrovcová\ Peter Urban\ Lukáš Poledník


Speciální číslo věnované výsledkům projektu Lutra lutra
publikováno 2021
publikováno 2018
publikováno 2015
publikováno 2012
Instrukce pro autory příspěvků, v současnosti přijímáme příspěvky do čísla 18