Vše co jste chtěli vědět o vydře

Bulletin Vydra

Bulletin Vydra vychází s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice. Od čísla 15 je téma rozšířeno na všechny lasicovité šelmy. V Bulletinu Vydra jsou publikovány původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové články, rešerše, souhrny studentských prací, recenze i ostatní sdělení. Bulletin Vydra od čísla 15 vychází pouze v elektronické formě. Příspěvky jsou přijímány průběžně a prochází recenzním řízením. Organizaci publikování zajišťovala do čísla 14 AOPK ČR a slovenská ŠOP, od čísla 15 zajišťuje společnost ALKA Wildlife, o.p.s. a redakční rada.

Redakční rada:

Kateřina Poledníková\ Jitka Větrovcová\ Peter Urban\ Lukáš Poledník


číslo je právě otevřeno, příspěvky jsou postupně publikovány
Speciální číslo věnované výsledkům projektu Lutra lutra
publikováno 2018
publikováno 2015
publikováno 2012
Instrukce pro autory příspěvků, v současnosti přijímáme příspěvky do čísla 18