Vše co jste chtěli vědět o vydře

Začínáme výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

Hned první terénní průzkum a společné terénní setkání s odborníky z partnerských organizací naznačil některé odpovědi na naše otázky. Vydry jsme našli na většině kontrolovaných toků, dole v údolích i nahoře až v nejvyšších lokalitách Krušných hor. V Krušných horách můžete vidět jak přirozené úseky toků, tak silně regulované úseky s celou řadou podélných i příčných bariér, které jsou problémem jak například pro ryby, vydru, tak i další živočichy. Tak jako jinde v republice i zde se okolo řek nachází množství různého odpadu.

Na Podmileském potoce jsme zaznamenali stopu mývala severního. Jedná se o nepůvodní severoamerický druh, který má negativní vliv na naše původní druhy. Patří mezi tzv. invazivní druhy, které je potřeba regulovat. V České republice se nachází dvě větší populace, jedna z nich právě v okolí Karlových Varů.

Více se o projektu Lutra lutra dozvíte zde.

Galerie