Vše co jste chtěli vědět o vydře

Počítali jsme vydry na Dačicku

Podmínky nám konečně po třech letech dovolily opět provést sčítání vyder.

Sčítání na sněhu je jednou z metod monitoringu populace dle Programu péče pro vydru říční v České republice. Stopování je poměrně náročné, protože v jeden den se musí ve sledované oblasti zkontrolovat všechny toky, rybníky, přehrady a spočítat jednotlivé stopní dráhy. Sčítání je také náročné na organizaci, protože abychom stopní dráhy spočítali, potřebujeme na rybnících i tocích led a čerstvý sníh, abychom viděli stopy jen z jedné noci. Z toho důvodu se sčítání povede jen párkrát do roka a v některých letech vůbec (například v loňské mírné zimě).

 

Naštěstí letos zima aspoň na chvíli přišla a tak jsme 22. 1. 2016 vyrazili stopovat v okolí Dačic na Českomoravské vysočině. Pravou zimu jsme si užili pořádně, ráno bylo celých mínus 24 stupňů, ale pak zimní krajinu zalilo slunce a bylo nádherně. Při stopování jsme kromě vyder také našli stopy dalších vodních savců: norka amerického, který se v této oblasti dlouho vyskytuje a stopu ondatry pižmové.

 

Vyder jsme spočítali ve čtverci 10 × 10 km jedenáct, z toho v jednom případě se jednalo o matku s mládětem. Na Dačicku se vydry vyskytovaly vždy, hustoty z dřívějších let se pohybovaly od osmi do čtrnácti. Rodin jsme zaznamenávali jednu až tři. Jedna rodina a 10 dospělých jedinců tedy odpovídají spíše nižším hodnotám z této oblasti. Vydry jsou teritoriální, samci navzájem a samice navzájem obývají okrsky, které se až na výjimky nepřekrývají. Dlouhodobě se tak v jednotlivých oblastech udržují poměrně stabilní hustoty závislé zejména na potravní nabídce. Nejvyšší počty vyder u nás se nachází v rybničnatých oblastech, mezi něž Dačicko a celá Českomoravská Vysočina patří.

 

Sčítání vyder je prováděno v rámci projektu Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tato akce byla realizována za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za její obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze ji v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Galerie