Vše co jste chtěli vědět o vydře

Vydry a silnice

Jedním z hlavních faktorů prostředí, které výrazně ovlivňují vydry je autoprovoz. V případě vydry říční neovlivňuje dopravní síť populaci vyder jako tvůrce neprůchodných bariér, které fragmentují jednu velkou populaci na izolované menší, jako tomu může být u jiných, zejména menších, druhů živočichů. Problém je v přímé mortalitě – vydry hynou pod koly vozidel. A bohužel se nejedná o problém lokální, vysoký provoz aut je všude po celé republice a samozřejmě i v okolních státech. Naštěstí existují technická řešení, která mohou výrazně snížit negativní vliv autoprovozu na živočichy pohybující se krajinou. Je to jen otázka priorit a financí.

Většina opatření zlepšujících propojenost v krajině pro vydry znamená úpravy mostů, a to tak, aby se zde dalo projít „suchou nohou“. Proto zlepšení průchodnosti silnic určené vydrám pomůže i dalším druhům živočichů. Na silnicích totiž hyne také řada dalších druhů živočichů od žab až po velké savce. Co je důležité: řada míst se dá řešit velmi jednoduše a tedy levně. Krok po krůčku tak můžeme společně alespoň v některých lokalitách zlepšit průchodnost krajinou.

Cílem této sekce je poskytnout komplexní dostupné informace pro pracovníky orgánů ochrany přírody a správce silnic, aby teoretické znalosti byly využity v praxi. Najdete zde, kde je potřeba provést opatření a jak to udělat.

Online poradna

Pokud nenajdete v této sekci to, co hledáte, zkuste se podívat do naší online poradny. Pokud potřebujete vyřešit nějakou konkrétní situaci na silnici, napište nám.

Mapa uhynulých vyder a rizikových míst

Mapová aplikace obsahuje všechna zdokumentovaná místa vyder uhynulých na silnicích od roku 1970. Postupně je plněná také detailními informacemi k jednotlivým rizikovým místům: o jaký problém jde a jak by se daly řešit.

Fotogalerie

Řadu příkladů vhodných či nevhodných mostů/propustků/hrází, opatření jak místo na silnici zlepšit si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde pro přehlednost můžete téma filtrovat.


Pokud jste našli mrtvou vydru, kontaktujte nás! S Vaší pomocí každoročně sbíráme uhynulé vydry říční z celého území České republiky. Vydra říční se díky výraznému zlepšení kvality životního prostředí opět vrátila do naší přírody. Stále ji však ohrožuje především ilegální lov, frekventovaná doprava a jiné faktory. S Vaší pomocí chceme získat informace, které budou...
Již od 90. let minulého století je v ČR více či méně organizován sběr uhynulých jedinců vyder říčních. Sledování stavu populací ohrožených druhů živočichů je obvykle založeno na monitoringu rozšíření. Významným zdrojem informací však mohou být také systematicky shromažďované údaje o úhynech jedinců, zejména pokud se informace sbírají dlouhodobě a lze sledovat změny. Historie...
Místa, kde se vydry dostávají na silnici a mohou se setkat s projíždějícími auty, lze rozdělit do několika základních typů: silniční propustky: u křížení silnic s malými toky, mohou být průchozí nebo zejména z důvodu své velikosti mohou tvořit bariéru mosty: u křížení silnic s většími toky, mohou být průchozí nebo mohou tvořit svými parametry a tvarem podmostí...
Na našich silnicích hynou stovky zvířat. A i vydry nejsou výjimkou. Každoročně se nám podaří shromáždit několik desítek těl ze silnic a počet každým rokem stoupá. A to samozřejmě nenajdeme všechny. Každoročně se k nám také dostane vydra, která byla zastřelena, otrávena či umřela nepěknou smrtí v železech. Přitom jde o chráněný druh, zabíjení vyder je nelegální....