Vše co jste chtěli vědět o vydře

Sněhem za vydří DNA

Metry sněhu jsme se celý lednový týden prodírali v Krušných horách za vydrami, přesněji za jejich genetickými vzorky.

Pravdy a nepravdy - nová sekce

Vzhledem k intenzivní diskusi, která se strhla okolo naší populace vyder, zřídili jsme sekci "Pravdy a nepravdy o vydře", kde se pokusíme vysvětlit některé otázky, fámy, popsat vývoj populace, její chování. Odpovědi budeme přidávat postupně v rámci našich možností.

Myslivci a rybáři žádají kruté metody lovu

Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu a Rybářského sdružení ČR tento týden prohlásili, že navrhují zahájit lov vyder a bobrů do „smrtících pastí“. Ty jsou ale kruté, nehumánní, zakázané a nebezpečné.

Mise

  • informovat o projektu Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice
  • poskytnout aktuální a komplexní informace k vydře říční v České republice

Stránky jsou určení odborné veřejnosti, rybářům i pracovníkům ochrany přírody.

Fotogalerie

Výzva

V celé ČR se organizuje sběr nalezených uhynulých vyder. Jejich těla se využívají pro celou řadu specifických analýz a slouží také k identifikaci rizikových míst na silnicích. Sběr je prováděn na základě hlášení nálezů od veřejnosti.

Pokud jste našli mrtvou vydru

kontaktujte nás!

Počítadlo

V roce 2018 již nalezeno:

Celkem: 55 uhynulých vyder