Vše co jste chtěli vědět o vydře

Mise stránek

Vydra říční je celoevropsky ohroženým druhem, který se stal symbolem ustupující přírody, ale i symbolem snah o záchranu biodiverzity mokřadních a říčních ekosystémů. Zároveň je vydra také druhem, který působí značné škody na rybích obsádkách v nádržích vybudovaných za účelem chovu ryb. Vydra je tedy konfliktním druhem, u něhož se úsilí o jeho záchranu dostává do rozporu s ochranou hospodářských zájmů.

Tyto skutečnosti byly důvodem k tomu, že vydra byla vybrána mezi okruh druhů, pro které byl v souladu s § 52 zákona 114/1992 Sb. zpracován Program péče.

Za hlavní faktory, které ohrožují dlouhodobou existenci vydry v České republice, jsou považovány:

  • ilegální lov (tento faktor je přímo spojen s řešením škod na rybích obsádkách)
  • automobilová doprava (s rozvojem dopravní sítě a růstem intenzity dopravy vliv tohoto faktoru nepochybně dále poroste)
  • destrukce prostředí a ztráta vhodných biotopů (v současné době je tento faktor spojen především s prováděním protipovodňových úprav)
  • cizorodé látky (vydra jako vrcholový predátor je těmito látkami silně ohrožená, přestože některé látky v prostředí ubývají, jiné nové zase přibývají a postupně je teprve jejich negativní vliv na prostředí zjišťován)

Mise stránek vydryonline.cz

  • komplexní a aktuální informace k vydře říční v České republice
  • informování o realizaci projektu Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice

Stránky jsou určeny jak odborné, tak i laické veřejnosti, rybářům i pracovníkům orgánů ochrany přírody.