Vše co jste chtěli vědět o vydře

Nová lávka, tentokrát u Mostu

Další lávka pro vydry a středně velké savce byla instalovaná u Mostu. Nachází se na malém potoce západně od města Most, i zde již vydry žijí. A tak, aby nechodily přes velmi rušnou silnici, protože pod mostem je hodně vody, instalovali jsme zde dřevěnou lávku. Jak už jsme informovali nedávno, takové lávky na boku mostní opěry využívají k procházení mostem vydry, kuny i lasičky. Tentokrát jsme ale museli vymyslet trochu jiné technické řešení, protože most je velmi nízký a hladina bahna a vody je poměrně vysoká. Lávku jsme proto nefixovali k opěře, ale je samonosná, na místě jsme ji museli montovat a „šoupat“ pod most.

Za spolupráci a povolení instalace děkujeme Povodí Ohře.

Přímo na místě jsme smontovali několik pěkných „laviček“, piknik jsme ale nechystali, ledaže bychom si sedli pod most.

Lavičky se přenesly na místo určení

Jedna po druhé se lavičky šoupaly pod most

Až pod mostem se jednotlivé lavičky spojily v dlouhou lávku

Šoupání pokračuje

Pod mostem bylo velmi málo místa

Hotovo

Závěrečná zkouška zátěže

__

Realizováno v rámci projektu __Lutra lutra __financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.