Vše co jste chtěli vědět o vydře

O vydře na Kvildě

Středa 31. 5. 2017 byla pro letošek určena jako Mezinárodní den vyder. Pojďte se o vydře dozvědět něco víc. Přednášet v Informačním středisku NP Šumava na Kvildě bude ve středu v 17:00 Kateřina Poledníková.

„Vydra říční je naše největší šelma obývající potůčky, řeky i rybníky v naší krajině. Královnou je možné ji nazývat proto, že stojí na vrcholu potravního řetězce v našich vodách. Je to impozantní šelma, ale skrytě žijící a málokdo tuší, že se prochází za jeho domovem. Je ladná a krásná, hravá a chytrá. Rybáři by ale pro ni našli i jiné pojmenování, protože s ní bojují o ryby. Jako vrcholový predátor také představuje varovnou kontrolku o stavu svého prostředí. Pohled na ni tak může být velmi odlišný.“

Mezinárodní den vyder vyhlašuje organizace IOSF – Mezinárodní organizace pro ochranu vyder. Cílem je upozornit na žalostný stav populací vyder na celém světě. 12 ze 13 druhů vyder vykazuje klesající početnost. Stejně jako u nás jsou vydry po celém světě nelegálně loveny, problém je zhoršování stavu prostředí, úbytek kořisti a autodoprava.