Vše co jste chtěli vědět o vydře

Areál výskytu vydry říční

Areál druhu je značně rozsáhlý, pokrývá většinu palearktické a indomalajské oblasti. Zahrnuje většinu území Evropy s výjimkou Islandu a středomořských ostrovů Sardinie, Korsiky, Baleárských ostrovů, Kréty a Kypru. Na východ zasahuje areál rozšíření až do Japonska a jihovýchodní Asie včetně ostrovů Sumatra a Jáva; izolovaný výskyt je udáván z jižních oblastí Přední Indie a Srí Lanky. Severní hranice areálu probíhá zhruba podél severního polárního kruhu, který překračuje pouze ve Skandinávii a v severovýchodním Rusku. Součástí areálu je polopouštní oblast severní Afriky. V celém areálu jsou však v současnosti mezery vzniklé recentním vymizením druhu. V mnoha oblastech eurasijského prostoru má stávající výskyt vydry říční mozaikovitý charakter nebo zcela chybí.

Aktuální mapa areálu na IUCN RedList webu.