Vše co jste chtěli vědět o vydře

Vydra a škody

Vydra říční je šelma adaptovaná na život ve vodním prostředí, která zaujímá místo na konci potravního řetězce vodního ekosystému. V potravě vydry vždy dominuje rybí složka. Vydra je potravním oportunistou, to znamená, že jí převážně tu kořist, která je v jejím prostředí významně zastoupená a snadno dostupná. Vydra proto žere i komerční rybu či jinak zájmovou rybu a dostává se tak do konfliktu s rybáři, a to jak s rybníkáři, tak i se sportovními rybáři.

Rybniční a rybářské hospodaření funguje ve volné krajině, i lidmi zbudované rybníky jsou součástí volné krajiny, a tak je potřeba najít kompromis, který zajistí jak přežití vyder (i dalších predátorů ryb), tak tuto hospodářskou či zájmovou činnost.

Vydry nenaučíme jíst trávu, ale i tak je možné zejména v případech, kde jsou škody na rybách extrémní, najít nějaké opatření, které škody sníží nebo nahradí. V této sekci jsme jednak shrnuli, co sami aktivně můžete udělat ke snížení škod, případně jak žádat o náhrady škod u státu. Řada rybníkářů vidí jediné řešení v likvidaci vyder, a bohužel tak i činní, proto jsme přidali i shrnutí argumentů, proč byste to neměli dle našeho názoru dělat.


S narůstajícími zkušenostmi se škodami na rybích obsádkách rybníků je stále jasnější, že neexistuje jednoduchá a obecně platná rada, jak snížit škody vydrou. Naopak je ale také potřeba zdůraznit, že existuje řada opatření, která mohou škody (zejména ty extrémní) snížit. Je ale potřeba vybrat opatření, které bude efektivní pro daný rybník. Rozhodujícími...
V roce 2000 byl v České republice uveden do platnosti zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Má za cíl mírnit konflikt mezi zájmy ochrany přírody a  vlastníky domestikovaných zvířat, rybníků, zemědělských či lesnických pozemků apod. Zákon umožňuje za splnění zákonných podmínek uhradit škodu, kterou způsobil na majetku...
Přestože se vydra říční v současnosti vyskytuje prakticky plošně na většině území České republiky a může se Vám zdát, že na Váš rybník chodí poměrně často, náš názor je, že není „přemnožená“ a považujeme za povinnost zde uvést důvody, proč byste neměli vydry zabíjet. Vydra říční je náš původní druh, je součástí naší...