Vše co jste chtěli vědět o vydře

Příklady pytláctví vyder v ČR

Ilegální lov je výsledek minimální tolerance a nerespektování zákonů ze strany některých rybářů či rybníkářů. Jde o konflikt mezi ochranou druhu a ekonomickými zájmy soukromých subjektů, kterým vydry způsobují škody na rybích obsádkách. Jde o problém celoplošný a dlouhodobý a bohužel natolik komplikovaný, že dosavadní aktivity ze strany ochrany přírody nepřinesly výraznější výsledky – neustále dochází k nelegálnímu lovu vyder. Vydry jsou stříleny, tráveny, chytány do želez a jiných zařízení. Ročně je zjištěno 1 až 5 případů. Bohužel vzhledem k jejich nelegálnosti jich samozřejmě hodně uniká pozornosti a rozsah tohoto fenoménu je velmi těžké odhadovat. A bohužel je velmi těžké někomu prokázat vinu. Ilegální lov ať už jakoukoliv metodou je trestný čin: dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jde o usmrcení zvláště chráněného druhu živočicha a dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jde o lov celoročně hájeného druhu zvěře, tedy pytláctví. U řady případů jde také o nelegální způsob lovu, například při použití želez či jedu. V případě jedu navíc ještě i k porušení dalších předpisů řešících používání chemických látek a jedů (Zákon č. 157/1988 Sb., Zákon č. 147/1996 Sb. a Vyhláška č. 90/2002 Sb.)

Dačice 2008: karbofuran

Na rybniční soustavě u Dačic (okres Jindřichův Hradec) a na přilehlém úseku řeky Dyje byly nalezeny mrtvoly několika volně žijících zvířat. Jednalo se o čtyři vydry říční, tři norky americké a jedno káně lesní. Pitva a chemické rozbory ukázaly, že zvířata uhynula na otravu karbofuranem. Karbofuran je insekticidní přípravek, používaný v zemědělství k postřiku rostlin, na ochranu před hmyzem. Karbofuran je však vysoce jedovatý i pro obratlovce včetně ptáků, savců i člověka. Okolnosti, čas úmrtí a výčet druhů jasně ukazují, že látku někdo použil úmyslně k hubení predátorů ryb.

Dobrnice 2009: karbofuran

Na rybníku necelý kilometr jižně od obce Dobrnice (okres Havlíčkův Brod) byly 19. 3. nalezeny dvě mrtvé vydry. Později při bližším dohledání bylo nalezeno ještě další, třetí zvíře. Jednalo se o tři mladé samce, roční mláďata. Na rybníce byla patrná vysoká aktivita vyder, nory a hromady trusu.

Občiny 2009: železa

Místní občan pozoroval na poli u obce Občiny u Havlíčkova Brodu vydru vlekoucí železa na pravé přední noze. Pracovník AOPK pak toto zraněné zvíře dohledal schované v hromadě klestí v kritickém stavu. Samička vydry říční měla otevřenou zlomeninu přední nohy. Rána už silně zapáchala hnilobou. Po převozu byla noha amputována, ale přes veškerou snahu nakonec uhynula.

Veselí nad Lužnicí 2011: zástřel

V únoru 2011 byla nalezena uhynulá vydra na břehu Blatské Stoky u Veselí nad Lužnicí. Pitva prokázala, že zvíře, mladý samec, bylo střeleno přímo do hlavy.

Mladeč 2011: zástřel

V březnu 2011 byla nalezena uhynulá vydra říční na břehu řeky Moravy na hranici národní přírodní rezervace Vrapač v CHKO Litovelské Pomoraví. Poté byla také provedena pitva tohoto jedince, na základě které bylo zjištěno, že zvíře bylo nejprve střeleno do břicha a pak ubito neznámým předmětem. Jednalo se o vzrostlé mládě – samičku, která se pravděpodobně ještě stále držela matky.

Lukavice 2012: karbofuran

U potoka Ležák u chatové osady východně od obce Lukavice (okres Chrudim) byla 19. 2. 2012 nalezena mrtvá vydra. Následné vyšetření prokázalo, že zvíře bylo otrávenou jedovatou látkou karbofuran. Jedná se o patnáctého jedince vydry říční od roku 2006, u kterého byla otrava karbofuranem prokázána jako příčina smrti. V údolí potoka Ležák nedaleko od současného místa byly nalezeny dvě vydry otrávené karbofuranem také v roce 2008.

Mníšek 2014: zástřel

Těžce postřelená vydra byla nalezena u Mníšku v CHKO Třeboňsko v prosinci 2014. I když bylo zvíře ihned operováno v záchranné stanici ZOO Ohrada, kvůli vnitřnímu krvácení uhynulo.

Všechny zdokumentované případy pytláctví vyder do roku 2017 jsou shrnuty v publikaci Statistika nelegálního zabíjení vydry říční v České republice