Vše co jste chtěli vědět o vydře

Prostředí vydry říční

Vydra je tzv. semi-akvatický živočich, což znamená, že využívá, a je závislá, jak na vodním, tak i terestrickém prostředí. Vydry využívají velmi rozmanitou řadu vodních biotopů: potoky, řeky, rybníky, vodní nádrže, ale i mokřady a zavlažovací kanály. V pobřežních oblastech se vydry vyskytují i na mořském pobřeží. Ve vodě si hledají svou potravu a vodou také putují. Kromě vodního prostředí je pro vydru důležitý také dostatek vhodných a bezpečných úkrytů v jejich nejbližším okolí. Tato místa jsou využívána k odpočinku, spánku, výchově mláďat a ochraně před vnějšími klimatickými vlivy nebo predátory. Každý jedinec potřebuje několik povrchových a podpovrchových úkrytů. Pro vydru také není problém překonávat po souši i značné vzdálenosti, například mezi povodími nebo rybníky, při obcházení měst.