Vše co jste chtěli vědět o vydře

Konference Lutra lutra

V říjnu 2017 odstartoval přeshraniční projekt Lutra lutra. 11. dubna 2018 se bude konat zahajovací konference projektu ve Via Re v Drážďanech, kde budou představeny nejnovější poznatky k vydře říční.

Program konference (PDF)

Organizační informace

Přednášky budou probíhat v němčině a češtině se simultánním překladem do druhého jazyka.
Občerstvení během přestávek je zajištěno.
Účastnický poplatek: zdarma
Adresa: Via Re, Königstr. 6, 010 97  Dresden
Přihlásit na konferenci se můžete na lukas.polednik@alkawildlife.eu / 606 598 903

Program konference Lutra lutra

9.30: Begrüßung – Přivítání

9.40: „Hallo Nachbar! – Das Projekt Lutra lutra im grenzübergreifenden Kooperationsprogramm“ „Ahoj sousede! – Projekt Lutra lutra v přeshraničním kooperačním programu“
Dr. Jan Schimkat (Naturschutzinstitut Region Dresden e. V.)

9.50: „Der Fischotter in Sachsen“ „Vydra říční v Sasku“
Dr. Ulrich Zöphel (LfULG Sachsen)

10.20: Kaffeepause – přestávka na kávu

10.50: „Der Fischotter in der Tschechischen Republik – Populationsentwicklung mit Hinsicht auf Nordböhmen“ „Vydra říční v České republice – vývoj populace s přihlédnutím na severní Čechy“
Lukáš Poledník (ALKA Wildlife,o.p.s.)

11.20: Kraniometrische und epigenetische Variabilität des Fischotters (Lutra lutra) zur Bewertung des Populationzustandes „Kraniometrická a epigenetická variabilita vydry říční (Lutra lutra) k hodnocení stavu populace“
Paul Lippitsch (Senckenberg Museum)

11.50: Zeit für Diskussion und Fragen – diskuze a otázky

12.00: Mittagspause – obědová přestávka

13.00: „Die Fischotter an dem Fluß Bílina“ „Vydry na řece Bílině“
Václav Beran (Muzeum města Ústí nad Labem)

13.30: „Todesursachen des Fischotters“ „Příčiny smrti vyder“
Kateřina Poledníková (ALKA Wildlife,o.p.s.)

14.00: „Erste Ergebnisse des Projektes auf deutscher Seite“ „První výsledky projektu na německé straně“
Berit Künzelmann (Naturschutzinstitut Region Dresden e. V.)

14.00: Diskussion und Austausch – diskuze

14:30: Abschlussworte, Verabschiedung – závěrečné slovo, rozloučení

15.00: offizielles Ende der Veranstaltung – oficiální konec akce