Vše co jste chtěli vědět o vydře

Publikace o vydře

Publikace jsou seřazeny dle účelu a časově.

Články pro veřejnost

Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice
brožuřa, publikováno 2017 (pdf)

Povídání o vydře a norkovi
seriál v časopise Myslivost

K čemu nám jsou kadávery vyder?
Myslivost 8/2015 (pdf)

Vydra říční na Dačicku
Dačický vlastivědný sborník VII/2013 (pdf; 241 kB)

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR
Ochrana přírody 4/2011 (pdf; 3,4 MB)

Program péče o vydru říční
Ochrana přírody 3/2007 (220 kB)

Odborné publikace

Distribution and molecular phylogeny of biliary trematodes (Opistrorchiidae) infecting native Lutra lutra and alien Neovison vison across Europe
E. Sherrard-Smith, D.W.G. Stanton, J. Cable, P. Orozco-terWengel, V.R. Simpson, M. Elmeros, J. van Dijk, F. Simonnet, A. Roos, Ch. Lemarchand, L. Poledník, P. Heneberg, E.A. Chadwick (2016): Parasitology International 65 (2016) 163–170. (anglicky, pdf)

Otters causing conflicts. The Fish Farming case of the Czech Republic
Poledníková K.., Kranz A., Poledník L., Myšiak J. (2013) V: R. A. Klenke et al. (eds.), Human-Wildlife Conflicts in Europe Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-34789-7_5. (anglicky; pdf; 875 kB)

Land use drivers of species re-expansion: inffering colonisation dynamics in European otters
Marcelli M., Poledník L., Poledníková K., Fusillo R. (2012): Diversity and Distributions 18: 1001-1012. (anglicky, pdf; 531 kB)

Causes of deaths of Lutra lutra in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae)
Poledník L., Poledníková K., Větrovcová J., Hlaváč V., Beran V. (2011): Lynx, n.s. 42: 145–157 (anglicky; pdf; 480 kB)

Carbofuran – A new and effective method of illegal killing of otters (Lutra lutra) in the Czech Republic.
Poledníková K., Větrovcová J., Poledník L. a Hlaváč V. (2010): IUCN OSG Bulletin 27 (3) 137–146. (anglicky; pdf)

Physiological responses of over-wintering carp (Cyprinus carpio) to disturbance by Eurasian otter (Lutra lutra)
Poledník L., Řehulka J., Kranz A., Poledníková K., Hlaváč V., Kazihnitková H. (2008): Fish Physiol Biochem 34 (3): 223–234. (220,5 kB; formát pdf)

Distribution of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Republic of Macedonia in 2007
Poledník, L., Poledníková, K., Beran, V., Thelenová, J., Valášek, M., Prášek, V., Škorpíková, V. and Dostál, M. (2008): (anglicky; pdf)

Variabilita složení potravy vydry říční (Lutra lutra) na rybnících Českomoravské vrchoviny.
Poledník L., Poledníková K., Kranz A. a Toman A. (2007): Lynx (Praha) n.s. 38: 31–46. (česky; pdf; 427 kB)

The impact of methods of fishery management on the diet of otters (Lutra lutra)
Poledník L., Mitrenga R., Poledníková K., Lojkásek B. (2004): Folia zoologica 53 (1): 27–36. (anglicky; pdf; 144 kB)

Vydra a doprava – problém, který je možné řešit.
Poledník L. a Poledníková K. (2017): Fórum ochrany přírody 1/2017: str. 5.

Průchodnost silnic z pohledu vydry říční.
Poledník L., Poledníková K., Beran V. a Mináriková T. (2017): Fórum ochrany přírody 2/2017: 37–42 (pdf; 2,3 MB)

Vydry na silnici – problém, který můžeme řešit.
Poledník L., Poledníková K., Beran V. a Mináriková T. (2017): Ochrana přírody 3: 25–28

Strategické a metodické dokumenty a publikace

Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009–2018
Poledník L., Poledníková K., Roche M., Hájková P., Toman A., Václavíková M., Hlaváč V., Beran V., Nová P., Marhoul P., Pacovská M., Růžičková O., Mináriková T. a Větrovcová J. (2009): MŽP. (česky; pdf; 2,4 MB)

Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční
Hlaváč V., Poledník L., Poledníková K., Šíma J., Větrovcová J. (2017): AOPK ČR a ALKA Wildlife, Praha, aktualizované vydání. (česky; pdf; 13–MB)

Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční
Hlaváč V., Poledník L., Poledníková K., Šíma J., Větrovcová J. (2011): Metodika AOPK ČR. AOPK ČR, Praha. (česky; pdf; 8 MB)

Protokol_uhynule_vydry.pdf
Protokol ke sběru uhynulé vydry říční (pdf; 200 kB)

Vydra a EIA
Doporučení IUCN Otter Specialist Group (pdf; 53 kB)

Počty vyder v České republice
Odhad aktuálních počtů vyder v České republice, odhady pro jednotlivé mapovací kvadráty, platné od roku 2016, výstup projektu MGSII-42