Vše co jste chtěli vědět o vydře

Kateřina Poledníková
|
|

Ne. Plot není podmínkou pro nárok na náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., které vznikly na rybách chovaných v rybníce. Zákona 115/2000 Sb. říká: Dle § 4 jsou, mimo jiné, předmětem náhrady škody ryby (odstavec d). V § 2 jsou ryby definovány takto: „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech.“ A dle § 6...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Ne, pokud se nejedná o rybářský revír. Dle Zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v § 2 jsou pro účely tohoto zákona „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech“. V tomto zákoně je tedy přesně definováno, u jakých rybochovných zařízeních je možné o náhrady škod žádat. Pokud se ale jedná o rybářský...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Norek americký může na rybníce způsobovat i poměrně významné škody. A je velmi těžké zjistit, kolik ryb na rybníce vyloví norek a kolik vydra. V případě norka amerického není možné žádat o náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., protože náhrady se vyplácí jen na škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, a to norek americký není. Norek americký je nepůvodní druh (pochází, jak název napovídá, z Ameriky) a do...

více
Lukáš Poledník
|
|

Co se týče případného odstranění vydry, tak veškerá manipulace s tímto druhem podléhá výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992. Železa a karbofuran patří mezi zakázané způsoby lovu a použitím těchto metod se dostáváte do střetu s mysliveckým zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny a také zákonem proti týrání zvířat. Povolení k odchytu, případně odlovu dává v případě vydry říční krajský úřad. Vzhledem k faktu, že: a) vydra říční...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Na kameni v řece byl nalezen tento trus (délka cca 5 cm). Dotaz je, kdo je „autorem“ tohoto trusu a jak se to pozná? Jedná se o trus plný drobných kousků raka. U nás raky konzumuje především vydra a norek americký. Dle velikosti na fotografii (odhad je tloušťka 0,7 – 1 cm) jde pravděpodobně o vydru. Typický vydří trus je velmi tekutý a „beztvarý“. Pokud ale vydry konzumují raky, tvar jejich...

více