Vše co jste chtěli vědět o vydře

Vydry mají problém, celosvětově

Dnešní den, 25. 5. 2016, je Mezinárodním dnem vyder. Rok 2016 je Mezinárodním rokem vyder!

Po roce je tu druhý Mezinárodní den vyder, který vyhlásila IOSF (Mezinárodní fond na ochranu vyder). Po celém světě se koná řada akcí představujících jednotlivé druhy vyder a podporujících jejich ochranu. My se chystáme za dětmi do základní školy ve Starém městě pod Landštejnem, děti si nás pozvali.

Po celém světě na tom vydry nejsou dobře. A co je horší, zdá se, že situace se zhoršuje.

IUCN v letošním roce přehodnotila jejich stav. Všechny vydry jsou na červeném seznamu IUCN: 5 se statusem téměř ohrožený, 2 zranitelný, 5 ohrožený. Pouze jedna, severoamerická vydra, je na tom zatím dobře, má jen status málo dotčený a stabilní vývoj. V loňském roce jsme Vás informovali, že 9 ze 13 druhů má klesající populační trend. Letos je to již 12 ze 13!

Mezinárodní fond na ochranu vyder (IOSF) letos vyhlásila nejen Mezinárodní den vyder, ale dokonce i Mezinárodní rok vyder. Pokud Vás zajímají vydry ve světě podívejte se na stránky www.otter.org.