Vše co jste chtěli vědět o vydře

Ke stažení

V této sekci najdete ke stažení publikace týkající se vydry říční: jak odborné články, tak strategické dokumety, brožury či články pro laickou veřejnost i kompletní čísla časopisu Bulletin Vydra.

Pokud jste autory nějakého příspěvku o vydře říční, můžete zde svou práci také zveřejnit. Přispějete tak ke komplexnějšímu a všestrannému pohledu na vydru.


Bulletin Vydra vychází s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice. Od čísla 15 je téma rozšířeno na všechny lasicovité šelmy. V Bulletinu Vydra jsou publikovány původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové...
Publikace jsou seřazeny dle účelu a časově. Články pro veřejnost Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice\ brožuřa, publikováno 2017 (pdf) Povídání o vydře a norkovi\ seriál v časopise Myslivost K čemu nám jsou kadávery vyder?\ Myslivost 8/2015 (pdf) Vydra říční na Dačicku\ Dačický vlastivědný sborník VII/2013 (pdf; 241 kB) Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR\...