Vše co jste chtěli vědět o vydře

Ke stažení

V této sekci najdete ke stažení publikace týkající se vydry říční: jak odborné články, tak strategické dokumety, brožury či články pro laickou veřejnost i kompletní čísla časopisu Bulletin Vydra.

Pokud jste autory nějakého příspěvku o vydře říční, můžete zde svou práci také zveřejnit. Přispějete tak ke komplexnějšímu a všestrannému pohledu na vydru.


Vydry říční v Krušných horách a Mostecké pánvi / Myslivost 06/2021 Vydra říční - ohrožený druh i rybožravý predátor / Rybářství 2021-01 Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice\ / brožuřa, 2017 K čemu nám jsou kadávery vyder?\ Myslivost 8/2015 (pdf) Vydra říční na Dačicku\ Dačický vlastivědný sborník VII/2013 Databáze údajů o uhynulých...
Bulletin Vydra vychází s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice. Od čísla 15 je téma rozšířeno na všechny lasicovité šelmy. V Bulletinu Vydra jsou publikovány původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové...
Distribution and molecular phylogeny of biliary trematodes (Opistrorchiidae) infecting native Lutra lutra and alien Neovison vison across Europe\ E. Sherrard-Smith, D.W.G. Stanton, J. Cable, P. Orozco-terWengel, V.R. Simpson, M. Elmeros, J. van Dijk, F. Simonnet, A. Roos, Ch. Lemarchand, L. Poledník, P. Heneberg, E.A. Chadwick (2016): Parasitology International 65 (2016)...
Opatření k zajištění propustnosti komunikací pro vydry a další drobné savce\ Poledníková K., Poledník L., Strnad M. (2023): Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR (česky; pdf 2MB) Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční\ Hlaváč V., Poledník L., Poledníková K., Šíma J., Větrovcová J. (2017):...
Program péče pro vydru říční v ČR je rámcovým materiálem, jehož smyslem je zajištění koncepčního dlouhodobého přístupu k ochraně druhu. Je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření zajišťujících péči o tento druh. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10 let. Aktuální program péče pro roky 2009–2018 byl přijat ministerstvem životního prostředí ČR 12. října 2009....