Vše co jste chtěli vědět o vydře

Značkování vyder

Vydry se při setkání dorozumívají pomocí různých hlasů, ale hlavní komunikační smysl je pro ně čich. Dorozumívají se podle pachových značek. Jsou to noční zvířata, tedy na sebe moc nevidí, každá žije sama ve svém velkém domovském okrsku. A tak jsou dlouhodobé pachové značky ideální formou komunikace. Aby vydry našly pachové značky druhých vyder, mají svá typická „značkovací místa“. Když vydra putuje svým potokem, kontroluje všechna zajímavá exponovaná místa jako jsou velké kameny vystupující z vody či na břehu, písčiny, kořeny stromů, rozpadající se pařezy s mechem.

Na místě vydra „položí“ svou značku - trusem a nebo výměškem anální žlázy a zkontroluje ostatní značky předchozích návštěvníků. Podle pachu pozná konkurenci, partnera, i kdy tady dotyčný byl.

Vydří značkovací místo kontroluje i např. liška či jezevec. Je běžné, že savčí druhy, které se orientují čichem kontrolují i značky jiných druhů.

Vydří značky vlastně kontrolujeme i my. Značkování vyder je vlastně úplný základ v monitoringu populací vyder, i ve složitějším výzkumu.

Není kámen jako kámen. Některé jsou přímo speciální. Jako tento. Svým tvarem a pozicí vybízí všechny savce k návštěvě. A zejména vydry.

otter marking on a stone

otter marking on a stone

jezevec na značkovacím kameni vydry

liška na značkovacím kameni vyder

Vytvořeno v rámci projektu Lutra lutra.