Vše co jste chtěli vědět o vydře

Kateřina Poledníková
|
|

Vydra říční je lasicovitá šelma (Mustelidae). V rámci této čeledi je ještě rozlišována podčeleď vydry (Lutrinae)

více
Kateřina Poledníková
|
|

Není možné si vydru koupit legálně, je chráněná, legální odchovy pro prodej neexistují. Chovat vydru je navíc velmi náročné a nejde o domácího mazlíčka. Je to divoké silné zvíře s velmi vysokými nároky na péči.

více
Kateřina Poledníková
|
|

Ne prakticky to není možné. Ono to ani nemá žádný smysl. Můžete zažádat o náhrady škod a / nebo zkusit preventivní opatření, které škody sníží.

více
Kateřina Poledníková
|
|

Všechny druhy vyder jsou vyjmenované v CITES přílohách I či II. Tedy mezinárodní obchod s nimi je buď nereálný úplně či velmi omezen na základě povolení CITES. V posledních letech prudce roste nelegální obchod a chov vyder jako mazlíčků. Je to velký problém pro některé asijské druhy.

více
Kateřina Poledníková
|
|

Vydry žijí každá sama. Pokud je více jedinců pohromadě, jedná se o rodinu - samici s mláďaty.

více
Lukáš Poledník
|
|

Není běžné, aby vydra lovila ryby menší než 5 cm. Nad 5 cm ale loví vše, většinou v množství dle nabídky v prostředí. Dospělá vydra zkonzumuje přibližně 1 kg potravy, z toho ryby tvoří (průměrně) 80%.

více
Kateřina Poledníková
|
|

Není možné, aby někdo odchytil divoce žijící vydru a umístil ji do zajetí. Existují však jiná řešení. V případě již vzniklých škod můžete požádat o náhrady škod. Ale důležitá je hlavně prevence a způsob chovu ryb v rybníce.

více
Kateřina Poledníková
|
|

Pokud jste někde zahlédli vydru říční, našli její pobytové znaky či našli uhynulou vydru říční, můžete ji nahlásit nám (prostřednictvím poradny či emailem viz kontakty) nebo na také na oddělení záchranných programů AOPK ČR. V případě nálezu uhynulé či zraněné vydry raději volejte. V případě zraněného zvířete bude zajištěno veterinární ošetření či převoz do některé záchranné stanice. V případě uhynulého...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Na kameni v řece byl nalezen tento trus (délka cca 5 cm). Dotaz je, kdo je „autorem“ tohoto trusu a jak se to pozná? Jedná se o trus plný drobných kousků raka. U nás raky konzumuje především vydra a norek americký. Dle velikosti na fotografii (odhad je tloušťka 0,7 – 1 cm) jde pravděpodobně o vydru. Typický vydří trus je velmi tekutý a „beztvarý“. Pokud ale vydry konzumují raky, tvar jejich...

více
Lukáš Poledník
|
|

Co se týče případného odstranění vydry, tak veškerá manipulace s tímto druhem podléhá výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992. Železa a karbofuran patří mezi zakázané způsoby lovu a použitím těchto metod se dostáváte do střetu s mysliveckým zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny a také zákonem proti týrání zvířat. Povolení k odchytu, případně odlovu dává v případě vydry říční krajský úřad. Vzhledem k faktu, že: a) vydra říční...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Norek americký může na rybníce způsobovat i poměrně významné škody. A je velmi těžké zjistit, kolik ryb na rybníce vyloví norek a kolik vydra. V případě norka amerického není možné žádat o náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., protože náhrady se vyplácí jen na škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, a to norek americký není. Norek americký je nepůvodní druh (pochází, jak název napovídá, z Ameriky) a do...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Ne, pokud se nejedná o rybářský revír. Dle Zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v § 2 jsou pro účely tohoto zákona „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech“. V tomto zákoně je tedy přesně definováno, u jakých rybochovných zařízeních je možné o náhrady škod žádat. Pokud se ale jedná o rybářský...

více
Kateřina Poledníková
|
|

Ne. Plot není podmínkou pro nárok na náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., které vznikly na rybách chovaných v rybníce. Zákona 115/2000 Sb. říká: Dle § 4 jsou, mimo jiné, předmětem náhrady škody ryby (odstavec d). V § 2 jsou ryby definovány takto: „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech.“ A dle § 6...

více