Vše co jste chtěli vědět o vydře

Je možné získat náhrady škody způsobené vydrou na rybách chovaných v zatopeném lomu?

Kateřina Poledníková
|
|

Ne, pokud se nejedná o rybářský revír. Dle Zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v § 2 jsou pro účely tohoto zákona „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech“. V tomto zákoně je tedy přesně definováno, u jakých rybochovných zařízeních je možné o náhrady škod žádat. Pokud se ale jedná o rybářský revír dle Zákona č. 99/2004 o rybníkářství, v tom případě jde o případ, který již je ve jmenovaném seznamu.