Vše co jste chtěli vědět o vydře

Je nutné mít rybník oplocený, aby bylo možné žádat o náhradu škod způsobených vydrou?

Kateřina Poledníková
|
|

Ne. Plot není podmínkou pro nárok na náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., které vznikly na rybách chovaných v rybníce.

Zákona 115/2000 Sb. říká:
Dle § 4 jsou, mimo jiné, předmětem náhrady škody ryby (odstavec d). V § 2 jsou ryby definovány takto: „rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech.“ A dle § 6 náhradu škody na rybách lze poskytnout jen při splnění několika podmínek, mimo jiné této: „byla-li škoda způsobena na rybách v sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, poskytne se náhrada škody jen tehdy, pokud tyto byly v době vzniku škody oploceny a na případném přítoku a odtoku vody opatřeny mřížkami bránícími vniknutí vydry.“ Rybník v tomto odstavci jmenován není, proto tuto podmínku splňovat nemusí, výše uvedené rybochovné zařízení ano.