Vše co jste chtěli vědět o vydře

Co mohu udělat s norkem americkým, který mi škodí na rybníce?

Kateřina Poledníková
|
|

Norek americký může na rybníce způsobovat i poměrně významné škody. A je velmi těžké zjistit, kolik ryb na rybníce vyloví norek a kolik vydra. V případě norka amerického není možné žádat o náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., protože náhrady se vyplácí jen na škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, a to norek americký není. Norek americký je nepůvodní druh (pochází, jak název napovídá, z Ameriky) a do naší přírody tedy nepatří. Bohužel za dlouhou dobu existence kožešinových farem v Evropě postupně z uprchlíků vznikly životaschopné populace ve volné přírodě. Jeho status v legislativě je však stále tak trochu nedořešen. V současnosti dle Zákona o myslivosti není norek americký řazen mezi druhy, které je možné obhospodařovat lovem, ale myslivecká stráž je oprávněna jej usmrcovat (dle § 14, odst. 1f). Z toho tedy plyne, že byste se mohli s jejich odstraněním obrátit na mysliveckou stráž (stráž je ale oprávněna, ne povinna). V případě norka určitě můžete snížit škody stejnými opatřeními jako uvádíme pro vydru.