Vše co jste chtěli vědět o vydře

Je možné legálně zakoupit, dovézt a chovat vydru asijskou?

Kateřina Poledníková
|
|

Nevím přesně o jaký druh vydry se jedná. V Asii se vyskytuje několik druhů vyder, včetně naší vydry říční. Vydra asijská není název žádného druhu. V každém případě všechny druhy vyder jsou vyjmenované v CITES přílohách I či II. Tedy mezinárodní obchod s nimi je buď nereálný úplně (v případě druhů v příloze I) či velmi omezen na základě povolení CITES (druhy přílohy II).

Vydry se v Asii jako mazlíčci chovají a obchod s nimi zde existuje, dá se to dohledat na internetu. Ale jde ve většině případů o nelegální obchod a o jedince nelegálně ulovené a chované. V současnosti se u řady druhů vyder tento problém řeší na mezinárodní úrovni, protože to je velký problém, který ohrožuje tamní populace volně žijících vyder. Mít vydru se stalo v posledních letech módní záležitostí. Kromě rozsahu, který má dopad na celé populace, je také problém lovu velmi malých mláďat, které není možné odchovat a držení vyder v naprosto nevyhovujících podmínkách.

Ještě zmíním dva argumenty proti chovu vydry v domácnosti:

- ač je to jako mládě roztomilé zvíře, v dospělosti už může být poměrně agresivní

- vydra má poměrně velké nároky na chov. Potravou jsou ryby. A potřebuje vodu! Potřebuje alespoň malý rybníček, aby jí byly poskytnuty alespoň základní welfare podmínky.

Více informací v konkrétních případech byste měli získat na pracovištích CITES.