Vše co jste chtěli vědět o vydře

Preventivní opatření snižující škody na rybách

S narůstajícími zkušenostmi se škodami na rybích obsádkách rybníků je stále jasnější, že neexistuje jednoduchá a obecně platná rada, jak snížit škody vydrou. Naopak je ale také potřeba zdůraznit, že existuje řada opatření, která mohou škody (zejména ty extrémní) snížit. Je ale potřeba vybrat opatření, které bude efektivní pro daný rybník. Rozhodujícími faktory jsou: velikost rybníka, členitost břehů, umístění (ve vesnici či daleko od lidských sídel), přístup k elektrickému proudu. Dalšími faktory, které ovlivní výběr opatření, jsou časové možnosti, finanční prostředky i celkové množství rybníků hospodáře.


Od kamarádů doporučovaná opatření spočívající v rozvěšení ovčí vlny, lidských vlasů nebo visících CD nosičů okolo rybníka nefungují buď vůbec, nebo pouze velmi krátce. Dokonce ani světelné či zvukové plašení, které se spouští v různých nočních hodinách nefunguje a vydry si na ně rychle zvykají. Testovali jsme: ovčí vlnu, lidské vlasy, trus predátorů,...
Elektrické ohradníky jsou velmi účinným opatřením, avšak je potřeba zajistit přívod elektrického proudu a zabezpečit celé zařízení proti krádeži. Toto opatření je vhodné v případě, že břehy rybníka nejsou členité, v březích nejsou nory s vchodem nad a pod ohradníkem a toto opatření se hodí spíše pro menší rybníky. Optimálně by měl být ohradník tvořen dvěma...
Důležitým preventivním opatřením je nepřerybňovat. K neúměrnému nasazování ryb dochází zejména v zimním období. Pokud je rybník naplněn rybami až k prasknutí, tak nejen že dochází k porušování zákona o rybářském hospodaření, ale rybník se také stává magnetem pro vydry. Kdo by nechtěl hodovat na švédském stole, kde je ryba snadno k mání? Při nižších obsádkách...
Vhodným preventivním opatřením je přisazení nebo alespoň ponechání stávající bílé (plevelné) ryby v rybí obsádce. Vydra není potravní specialista. Vydra nehledá v rybníce Vaši nejcennější kořist, aby se Vám pomstila. Ekonomicky hledá to nejpřístupnější co je. V její potravě proto převažují druhy výrazně zastoupené v jejím prostředí. Pokud budou v rybníce jen kapři, bude lovit...
Další možností vhodnou v případě sádek, menších rybníků v intravilánu nebo na okraji obce, je oplocení celého rybníka. Plot musí být velmi dobře postaven, nutné je zapuštění plotu do země, aby ho vydra nepodlézala, nepodhrabala. Je potřeba také dobře upravit plot v místě přítoku a výtoku. Kilometry plotu jsou k ničemu, když je v něm i jen...
V zimě mají vydry kvůli ledu ztížený přístup do rybníků a toho je k prevenci škod také možné využít. Pokud je rybník pevně zamrzlý podél břehů, je možné oplotit pouze přítok, výtok či uměle otevřené díry v ledu kvůli okysličování vody. Podmínkou tohoto opatření jsou ale dobře zamrzlé břehy, a to buď přirozeně či v případě...
V některých případech může pomoci snížení hladiny vody na zimní období. Období, kdy se vytváří na rybnících led, je z hlediska lokálních škod nejvýraznější: vydry se pod led na řadě rybníků nedostanou a koncentrují se pak více u rybníků, kde je přístup možný. Hladinu je potřeba snížit tak, aby tvořící se led zamrzl „natvrdo“...
V případě, že vlastníte více rybníků, je poměrně dobře účinným opatřením nenasazovat pro zimní období ryby do rybníků, kde často dochází k velkým škodám. Škody na jednotlivých rybnících nejsou stejné. Ke škodám v zimním období dochází často každoročně na stejných rybnících, protože na těchto rybnících mají vydry z různých důvodů jednodušší přístup ke komorujícím...