Vše co jste chtěli vědět o vydře

Proč vydry nelikvidovat?

Přestože se vydra říční v současnosti vyskytuje prakticky plošně na většině území České republiky a může se Vám zdát, že na Váš rybník chodí poměrně často, náš názor je, že není „přemnožená“ a považujeme za povinnost zde uvést důvody, proč byste neměli vydry zabíjet.

  • Vydra říční je náš původní druh, je součástí naší přírody.

  • V přirozeném prostředí se udržuje vztah predátora a jeho kořisti, predátor se tak nemůže „přemnožit“. K lokálním vysokým škodám dochází proto, že dnešní krajina a vodní prostředí je silně pozměněno lidskou činností a díky tomu vztah predátora a kořisti všude nefunguje. Vydra není zabiják, který chce zlikvidovat Vaši nejhodnotnější rybu. Vydra jen přirozeně využívá, co je jí nabídnuto. Příčinu nadměrných škod hledejte u člověka.

  • Při nadměrných škodách existuje řada možností, jak je snížit. Je samozřejmě potřeba říci, že úplně zamezit škodám lze jen trvalým plotem, ale pro aspoň částečné snížení škod existují opatření, je potřeba je pouvažovat či vyzkoušet jak mohou fungovat právě na vašem rybníce. Pokud vám pomůže finanční náhrada je zde také možnost žádat o náhrady škod dle zákona 115/2000. Ty samozřejmě nevrátí do rybníka rybu, na kterou jste se těšili, ale v případě vyšších ztrát pomohou dlouhodobě hospodařit na vašem rybníce.

  • Vydra je chráněná dle české legislativy, ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je řazena mezi druhy silně ohrožené. A je také chráněná dle evropské legislativy, protože je řazena do Přílohy II. a IV. Směrnice č. 92/43/EEC. Z toho také plyne, že je chráněná i dle Zákona o myslivost, patří mezi zvěř, kterou nelze obhospodařovat lovem.

  • Přestože se dá říci, že je v dnešní době již běžným druhem, dlouhodobý výzkum a obecné znalosti ukazují, že populace je stále ohrožená a bez její ochrany a zlepšování vodního prostředí může opět z naší krajiny vymizet, jako tomu bylo v druhé polovině 20. století. Nejvíce je v současnosti ohrožena automobilovou dopravou, pytláctvím, jedovatými látkami ve vodním prostředí a zničeným prostředím vodních toků.

  • Vydra je šelma teritoriální. Samci a samice mají své okrsky, které si hájí proti dalším jedincům stejného pohlaví. Pokud tedy na svém rybníce zlikvidujete rezidentního jedince, abyste snížili škody, velmi brzy se zde místo něj usadí jiný.

  • Vydří mláďata jsou na své matce závislá 10 až 12 měsíců a mláďata se mohou rodit v průběhu celého roku. Po zabité matce tak zůstanou opuštěná mláďata, která postupně hubnou a nejsou schopna sama přežít.

  • Nesmíme také zapomenout na metody, kterými se vydry pytlačí: např. železa či karbofuran jsou poměrně brutální způsoby lovu zvěře, při kterém zvěř zbytečně trpí. Navíc je nutné si uvědomit, že nejsou selektivní a tak jsou nebezpečné i pro lidi, zejména děti, a jejich psy na procházkách.

  • To že se vydra na našich tocích a rybnících nachází, znamená, že její prostředí je stále ještě relativně zdravé, že toky nejsou stoky, že se zde stále nachází ryby, které žere a že je zde i potrava pro tyto ryby. Vydra na vrcholu tohoto systému, je ukazatelem jeho zdraví. Buďme pyšní, pokud tady stále má podmínky k životu. Ne všude tomu tak je.