Vše co jste chtěli vědět o vydře

Snížení násady

Důležitým preventivním opatřením je nepřerybňovat. K neúměrnému nasazování ryb dochází zejména v zimním období. Pokud je rybník naplněn rybami až k prasknutí, tak nejen že dochází k porušování zákona o rybářském hospodaření, ale rybník se také stává magnetem pro vydry. Kdo by nechtěl hodovat na švédském stole, kde je ryba snadno k mání? Při nižších obsádkách bývají absolutní i relativní škody vždy nižší. A klesá i riziko jiného ohrožení obsádky, například nedostatek kyslíku, zaplísnění atd. Tyto negativní faktory se mohou navíc podporovat. Pokud mají například ryby v zimním období nedostatek kyslíku, začínají aktivovat a vyhledávat místa s dostatkem kyslíku, což je nejčastěji přítoková oblast. Takovéto hromadné nakupení ryb na přítoku však velmi rychle přiláká i více jedinců vyder a může dojít i k nadbytečnému zabíjení ryb. Příčinou ale není nějaká nepříčetná žravost vyder, ale špatný chov ryb.