Vše co jste chtěli vědět o vydře

Výběr rybníků pro komorování

V případě, že vlastníte více rybníků, je poměrně dobře účinným opatřením nenasazovat pro zimní období ryby do rybníků, kde často dochází k velkým škodám. Škody na jednotlivých rybnících nejsou stejné. Ke škodám v zimním období dochází často každoročně na stejných rybnících, protože na těchto rybnících mají vydry z různých důvodů jednodušší přístup ke komorujícím rybám. Silný přítok u malých rybníků, vrchem odtékající voda na odtoku, přítok teplé odpadní vody ze zástavby, nory v březích (zejména u břehů s deponiemi či olšemi a břízami) – to vše vytváří přístupové cesty pod led k rybám. Pak už jen záleží na vzdálenosti tohoto přístupového bodu ke komorujícím rybám – jestli vydra od přístupového bodu dokáže k těmto rybám doplavat a vrátit se zpět bez nadechnutí. V zimním období tak dochází k tomu, že vydry se více zdržují u rybníků, kde mají daleko lepší přístup k potravě. Pokud tedy tyto rybníky nebudete používat jako komorové, celkově tím snížíte přístup vyder k potravě.