Vše co jste chtěli vědět o vydře

Kompletní oplocení

Další možností vhodnou v případě sádek, menších rybníků v intravilánu nebo na okraji obce, je oplocení celého rybníka. Plot musí být velmi dobře postaven, nutné je zapuštění plotu do země, aby ho vydra nepodlézala, nepodhrabala. Je potřeba také dobře upravit plot v místě přítoku a výtoku. Kilometry plotu jsou k ničemu, když je v něm i jen jedna malá díra, kterou se vydra dostane dovnitř a ven. Vydra je predátor, tedy zvíře chytré a přizpůsobivé. Pokud díru najde, bude ji využívat opakovaně. V zimě je pak nutné pamatovat na sněhové závěje, které často vydře oplocený rybník zpřístupní tím, že sníží účinnou výšku plotu. Plot je možné zhotovit ze svařovaného pletiva s umělohmotnou povrchovou úpravou, velikost ok 5 × 5 cm. Pletivo musí být zapuštěno alespoň 20 cm pod zem a s výškou nad zemí optimálně 1 metr.

Ani na přítoku a výtoku z rybníka nesmí být plot přerušen.

Důležitá je kontrola a údržba. Vysoká je počáteční investice. Pokud je ale plot dobře postaven, funguje dobře a ztráty způsobené vydrou jsou nulové. Z tohoto pohledu se vyplatí zejména u rybníků, kde se chová cenná ryba.

Souhrnně účinnost opatření je velmi vysoká, ale opatření je náročné finančně i časově. Nehodí se na všechny rybníky z praktického hlediska a z principu není vhodný ve volné krajině.