Vše co jste chtěli vědět o vydře

Alternativní kořist

Vhodným preventivním opatřením je přisazení nebo alespoň ponechání stávající bílé (plevelné) ryby v rybí obsádce. Vydra není potravní specialista. Vydra nehledá v rybníce Vaši nejcennější kořist, aby se Vám pomstila. Ekonomicky hledá to nejpřístupnější co je. V její potravě proto převažují druhy výrazně zastoupené v jejím prostředí. Pokud budou v rybníce jen kapři, bude lovit kapry. Bude-li tam i bílá ryba, bude lovit plevelnou rybu i kapry a škody na rybí obsádce budou nižší. Vydry také žerou rády také raky a žáby. Zejména v jarním období mohou žáby v rybníce tvořit velmi významný podíl v potravě vyder. Jak variabilní může být potrava vyder na rybnících, ukazuje studie jejich potravy ze 40 rybníků na Českomoravské vrchovině.

Variabilita složení potravy vydry říční (Lutra lutra) na rybnících Českomoravské vrchoviny (pdf)