Vše co jste chtěli vědět o vydře

A3 Sběr a analýzy uhynulých jedinců

Náplň opatření:

Sběr probíhá na základě hlášení nálezců z řad veřejnosti. V rámci samotného sběru členové týmu musí pro uhynulého jedince zajet. Poté je zvíře zamrazeno do doby, než je provedena pitva a další analýzy. Pitva (určení pohlaví, kondice, příčina smrti, makroskopicky patologie) a uskladnění vzorků pro specifické analýzy jsou provedeny dle metodiky IUCN (Simpson 2007, Simpson 2011). V případě podezření na zástřel či otravu (nejčastější způsoby pytláctví) jsou provedeny další potřebné analýzy (rentgen, detekce jedu). Pracovníci projektu také u všech kadaverů provádí rozbor potravy ze žaludku, kontrolu žlučníku na přítomnost parazitů. Proveden je řez zubu pro určení věku – jedná se o velmi důležitý údaj z hlediska sledování stavu populace, pro včasné zjištění negativního vývoje a pro analýzy životaschopnosti populace. Další materiál je uchováván (vzorky svaloviny, jater, kostí) nebo předáván na další pracoviště: vzorek pro genetické analýzy (UBO AV ČR), vzorek pro měření těžkých kovů a rtuti (FCHT Universita Pardubice).

Výstupy:

Brožura v tištěné a pdf verzi (tištěnou verzi na požádání zašleme; pdf lze stáhnout)

Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice (pdf, 7,5 MB)