Vše co jste chtěli vědět o vydře

A4 Analýza životaschopnosti populace vydry říční v ČR

Náplň opatření:

Analýza životaschopnosti populace vydry říční v České republice byla provedena v rámci projektu VAV (SP/2D4/16/08). V rámci projektu proběhnou kompletně nové výpočty s novými daty. V rámci analýz budou použity jak deterministické metody (životní tabulky), tak stochastické modely (PVA) založené na přežívání jednotlivců. Vzhledem k charakteru druhu a počtu jedinců bude použit generický program Vortex.

Výstupy:

Analýzy proběhnou až na konci projektu, aby výsledky z ostatních aktivit byly v analýzách zahrnuty.