Vše co jste chtěli vědět o vydře

A6 Vydří stezka

Náplň opatření:

Osvěta veřejnosti probíhala formou osobní prezentace a komunikace pro veřejnost a děti na Dačicku, kde byla v rámci programu OPŽP vybudována první naučná „Vydří stezka“. V rámci doprovodných aktivit bylo připraveno a vytištěno pexeso pro děti a bylo realizováno šest akcí pro děti formou přednášky či exkurze. Druhým úkolem bylo vytvoření webových stránek vydristezky.cz, které seznamují laickou veřejnost a děti s tímto druhem a s Vydří stezku na Dyji.

Výstupy

Pexeso Řeka Dyje – co tam žije?

Pexeso s fotografiemi živočišných druhů, kteří žijí v řece Moravská Dyje či v jejím nejbližším okolí.

Webové stránky VYDRISTEZKY.CZ

Webové stránky k naučné stezce Vydří stezka na Dyji. Naučná stezka vede podél řeky Dyje mezi obcemi Dačice a Staré Hobzí. Stránky jsou určeny široké veřejnosti a dětem.

Exkurze a povídání

Hostem ve Starém Městě pod Landštejnem

S páťáky opět na stezce

O zvířatech v mateřské školce

S páťáky na stezce