Vše co jste chtěli vědět o vydře

A7 schůzky se správci silnic

Náplň opatření:

V rámci projektu budou realizovány osobní schůzky na krajských ředitelstvích ŘSD a krajských správách silnic jednotlivých krajů. Plánovaný rozsah je 14 schůzek, přednostně budou dojednány schůzky v oblastech s větším množstvím kritických míst. Jejich pracovníkům bude představena problematika úhynů vyder na silnicích a předány informační materiály (brožura Vydra a doprava, brožura Sběr uhynulých vyder a regionální zprávy z výsledků kontrol silnic realizovaných v rámci aktivity A1), důraz bude kladen na aktivní pomoc při hlášení nálezů uhynulých vyder. Schůzky budou organizovány až v druhé polovině projektu, vždy po té, co pro danou oblast budou zkontrolovány silnice a vytvořena relevantní zpráva.