Vše co jste chtěli vědět o vydře

Obecná pravidla pro úpravu rizikových míst

Místa, kde se vydry dostávají na silnici a mohou se setkat s projíždějícími auty, lze rozdělit do několika základních typů:

  • silniční propustky: u křížení silnic s malými toky, mohou být průchozí nebo zejména z důvodu své velikosti mohou tvořit bariéru
  • mosty: u křížení silnic s většími toky, mohou být průchozí nebo mohou tvořit svými parametry a tvarem podmostí bariéru
  • silnice vedoucí přes hráze rybníků
  • technické regulace toku: např. jezy, dlouhé úseky s kolmými stěnami zejména v městské zástavbě

Vhodné rekonstrukce mostů, základní pravidla u nových staveb, bermy, lávky, naváděcí ploty či vegetace to vše jsou možnosti jak upravit tato místa a snížit tak úmrtnost (nejen) vyder na silnicích. Obecná pravidla technických řešení různých situací jsou detailně popsána a nakreslena v brožuře Vydra a doprava.

 

Brožura Vydra a doprava

Publikace je prioritně zaměřena na ochranu vydry říční před důsledky silniční a železniční dopravy. Zabývá se jak problematikou záměrů nové výstavby, tak rekonstrukcemi stávajících stavebně nevyhovujících mostů. Pozornost je věnována správnému umístění objektů pro migraci vyder i popisu jednotlivých technických řešení. Zdůrazněna je též nutnost pravidelné údržby některých technických řešení a hlavně důsledné sledování účinnosti realizovaných opatření. Poslední kapitola je potom věnována legislativním aspektům této problematiky a je tedy určena zejména úředníkům státní správy.

Níže pdf verze ke stažení, na požádání zašleme poštou tištěnou publikaci.

Vydra a doprava (pdf, 13 MB)

 

Příklady

Příklady vhodných mostů, neprůchozích míst, propustků, různých úprav a opatření ke zprůchodnění silnic pro vydry si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.

Galerie