Vše co jste chtěli vědět o vydře

Sběr a analýzy uhynulých vyder

Již od 90. let minulého století je v ČR více či méně organizován sběr uhynulých jedinců vyder říčních. Sledování stavu populací ohrožených druhů živočichů je obvykle založeno na monitoringu rozšíření. Významným zdrojem informací však mohou být také systematicky shromažďované údaje o úhynech jedinců, zejména pokud se informace sbírají dlouhodobě a lze sledovat změny.

Historie sběru a současnost

Dlouho byl sběr organizován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Českým nadačním fondem pro vydru (CNFV). Od roku 2008 koordinuje sběr a analýzy uhynulých vyder společnost ALKA Wildlife, o.p.s. Nedílnými spolupracujícími subjekty jsou stále AOPK ČR i ČNFV a také Muzeum města Ústí nad Labem. Sběr je ale založen na hlášení o úhynech veřejností a tak jsou tito lidé tím hlavním článkem, bez kterých by žádné údaje a těla nebyly. Tímto všem děkujeme!

Rok od roku počet vyder, které jsou sebrány, zanalyzovány a vloženy do jednotné databáze, stoupá. V současnosti je to přes 40 jedinců ročně. Nárůst je způsoben jednak postupným větším a větším zapojením více lidí do sběru, samozřejmě také postupným návratem vyder do naší krajiny (v současnosti se vyskytují na většině území republiky), ale také nárůstem uhynulých jedinců na silnicích v důsledku stále stoupající dopravy.

K čemu slouží?

Postupně se sběr daří lépe a lépe organizovat a také se intenzivněji využívají těla. U těl je prováděna pitva a jednotlivé tkáně se zpracovávají a analyzují, některé vzorky se posílají i na další odborná pracoviště:

  • pitva: určení příčiny smrti, makroskopická kontrola orgánů, biometrie, kondice (ALKA Wildlife, o.p.s.)
  • rozbor žaludku (ALKA Wildlife, o.p.s.)
  • reprodukce (ALKA Wildlife, o.p.s.)
  • určení věku: kondice a velikost těla, lebeční švy, přírůstkové linie zubů (ALKA Wildlife, o.p.s.)
  • paraziti (ALKA Wildlife, o.p.s. a Česká zemědělská universita v Praze)
  • DNA (Ústav biologie obratlovců AV ČR)
  • množství rtuti ve tkáních (Universita Pardubice)
  • dlouhodobý stres (Universita v Udine, Itálie)
  • identifikace rizikových míst na silnicích (ALKA Wildlife, o.p.s.)

Kosterní materiál je ukládán ve sbírce Muzea Ústí nad Labem.

Co se již zjistilo?

Výsledky analýz se postupně zpracovávají a publikují v odborných časopisech, popularizačních a také například na těchto webových stránkách, nebo na mapě rizikových míst.

Sběr a analýzy uhynulých vyder v České republice. Brožura 2017.

Myslivost 8 (2015): Monitoring vydry říční. K čemu nám jsou kadávery vyder?

Ochrana přírody 4 (2011): Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR.

Lynx, n.s. 42 (2011): Causes of deaths of Lutra lutra in the Czech Republic (Carnivora: Mustelidae).

IUCN OSG Bulletin 27;3 (2010): Carbofuran – a new and effective method of illegal killing of otters (Lutra lutra) in the Czech Republic.