Vše co jste chtěli vědět o vydře

Postup při žádání o náhrady škod krok za krokem

Pokud máte podezření, že vám vznikla škoda na rybách způsobená vydrou říční, můžete požádat o náhrady škod dle Zákona č. 115/2000. Samozřejmě musíte splnit zákonem stanovené podmínky.

Níže uvedený postup dodržujte i v pořadí, jak je uvedeno.

  1. Zajistit si odborný posudek (posuzovatel musí rybník navštívit ve škodním období, tedy před podáním žádosti, navíc ve většině případů vám posuzovatelé poradí co a jak)

  2. Podat žádost o místní šetření od místního úřadu (obec s rozšířenou působností, referát životního prostředí)

  3. Podat žádost o náhradu škod na krajský úřad

Odborný posudek

Povinnou přílohou žádosti o náhradu škod v případě vydry je odborný posudek, který odhaduje výši škod způsobených vydrou říční. Metodika výpočtu škod aktuálně není schválená, je jen doporučená. V praxi níže uvedené subjekty tuto metodiku dodržují, což znamená, že posuzovatel musí navštívit rybník pro odhad škod v období, na které se žádá. Je tedy potřeba, nejprve kontaktovat toho, kdo vám posudek vypracuje, teprve poté žádejte o náhradu škod na kraj. Podle metodiky musí být odborný posudek pro individuální rybníky vypracován na základě dvou kontrol, které jsou časově alespoň měsíc od sebe.

Od podzimu 2008 posudky již neprovádí pracovníci AOPK. Odborné posudky poskytují již jen soukromé subjekty, a vždy za ně budete muset zaplatit.

Posuzovateli musíte dodat: obsádka (druh ryby, kg nasazené ryby a případně cena), kontaktní a fakturační údaje, seznam rybníků nejlépe s vyznačením na mapě či parcelní čísla

Kontakty na společnosti, které provádí posudky:

Český nadační fond pro vydru (sídlí v Třeboni)

ALKA Wildlife, o.p.s. (sídlí u Dačic)

Stanice Pavlov, o.p.s. (sídlí u Světlé nad Sázavou)

Žádost o místní šetření

O škodě musíte informovat pracovníka místně příslušného odboru životního prostředí obecního úřadu s rozšířenou působností a požádat zde o tzv. místní šetření (nejlépe pošlete písemnou žádost). Obecní úřad také kontaktujte před posláním žádosti na kraj. Pracovník OOP na základě Vaší žádosti musí provést kontrolu v terénu, při kterém prokáže či neprokáže přítomnost vydry říční na Vašem rybníce. Nehodnotí výši škody, jen potvrzuje přítomnost.

Žádost o náhradu škod

Žádost o náhradu škod se podává k místně příslušnému krajskému úřadu. V případě, že žádáte o náhradu škod na více rybníků, které se nachází ve více krajích, musíte poslat na každý kraj žádost zvlášť. Žádost o náhradu škod si můžete stáhnout například z našich stránek, nebo Vám ji poskytne pracovník obecního úřadu či krajského úřadu.

Žádost vyplníte a doplníte o příslušné povinné přílohy (blíže se podívejte do konkrétních žádostí, kde je seznam detailně popsán):

  1. výpis z katastru nebo nájemní smlouva

  2. doklad o vlastnictví ryb, může být čestné prohlášení

  3. protokol z místního šetření

  4. odborný/znalecký posudek (v praxi se odborný posudek dodává většinou až po podání této žádosti, aby byl vypracován přesně na období, pro které se žádá, což je období 180 dní zpětně od doručení žádosti na místně příslušný kraj).

V případě nejasností, můžete kontaktovat pracovníky krajských úřadů, kteří mají tyto žádosti na starosti:

Jihočeský kraj: Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D. (synkova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 773)

kraj Vysočina: Ing. Martina Kratochvílová (kratochvilova.m@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 503)

Pardubický kraj: Ing. Vladimír Vrána (vladimir.vrana@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 470)

Žadatelům se často stává, zejména v případě kdy žádají poprvé, že žádost bývá vyplněna chybně nebo není úplná. Žádost je možné doplňovat. V případě, že žádost je neúplná nebo chybná, budete pracovníkem krajského úřadu vyzváni k doplnění žádosti. Na doplnění má žadatel zákonnou lhůtu 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění, kterou je třeba dodržet nebo případně požádat o její prodloužení. Vše tedy jde, ale v případě nejasností je dobré komunikovat s pracovníkem krajského úřadu a dodržovat lhůty.

Ke stažení

Vzor žádosti o místní šetření (doc)

Vzor žádosti o náhrady škod: Jihočeský kraj (doc)

Vzor žádosti o náhrady škod: kraj Vysočina (doc)