Vše co jste chtěli vědět o vydře

Bulletin Vydra 19
Speciální číslo věnované výsledkům projektu Lutra lutra

publikováno 2021


česká verze / Tschechische Version

****kompletní číslo (PDF 20 MB)****


JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY

Výskyt vydry říční ve východní části Krušných hor a jejich podhůří v České republice a Sasku v letech 2019 2020 / Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K. / strany 7-25 / (PDF 4 MB)

Genetická struktura populace vydry říční v Krušných horách / Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C. / strany 26-35 / (PDF 1,5 MB)

Potravní nabídka pro vydru říční v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří / Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Künzelmann B., Zápotočný Š. / strany 36-59 / (PDF 5MB)

Složení potravy vydry říční v různém prostředí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří / Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š. / strany 60-76 / (PDF 2,3 MB)

Putovní výstava Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla / Beran V. a Poledníková K. / strany 77-99 / (PDF 4,8 MB)


německá verze / Deutsche Version

komplette Edition (19 MB)

Vorkommen des Fischotters im Osterzgebirge und im Erzgebirgsvorland in Sachsen und in der Tschechischen republik 2019-2020 / Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K. / strany 7-25 / (PDF; 4 MB)

Genetische struktur der Fischotterpopulation im Erzgebirge / Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C. / strany 26-35 / (PDF; 1,5 MB)

Das Nahrungsdargebot fur den Fischotter im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland / Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Künzelmann B., Zápotočný Š. / strany 36-59 / (PDF; 5 MB)

Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters in Unterschiedlichen gewasserhabitaten in Bereich des Erzgebirges und des Erzgebirgsvorlandes / Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š. / strany 60-76 / (PDF; 2,3 MB)

Zur Wanderausstellung Ich bin ein Vydra. Wie der Fischotter uber die Grenze kam / Beran V. a Poledníková K. / strany 77-99 / (PDF; 5 MB)