Vše co jste chtěli vědět o vydře

Instrukce pro autory

Bulletin Vydra

jazyk příspěvku: česky, slovensky, anglicky

téma příspěvků: kunovité šelmy

typy příspěvků: původní práce, předběžné výsledky, zprávy o činnosti, přehledové články, rešerše, souhrny studentských prací, recenze, ostatní sdělení

formát příspěvku: .doc případně .rtf

Dodání:
elektronicky: katerina.polednikova@alkawildlife.eu
poštou na CD: ALKA Wildlife, o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01  Dačice

Zasílat můžete kdykoliv po celý rok.

Formát textu

(protože redakční rada pracuje ve svém volnu a její práce není nijak honorovaná, prosíme o co nejpřesnější dodržení instrukcí, abychom s formátováním příspěvků měli co nejméně práce)

Bude použit stejný formát jako v čísle 15 či 16, můžete tedy použít jakýkoliv článek z tohoto čísla jako předlohu.

V případě původních prací dodržení standardního členění (název, autoři, adresy autorů, abstrakt, klíčová slova, úvod, metodika, výsledky, diskuse, literatura).

Jazyk: Název příspěvku, legendy k obrázků a grafům dvojjazyčně (česky a anglicky nebo slovensky a anglicky). Abstrakt v anglickém jazyce v případě slovensky a česky psaných příspěvků a naopak česky či slovensky v případě anglicky psaných příspěvků.

Text:
  • zarovnání do bloku: řádkování 1,15
  • název článku: Times New Roman, velikost písma 14, bold
  • názvy kapitol: Times New Roman, velikost 12, bold
  • názvy podkapitol: Times New Roman, velikost 12, bold, kurziva
  • standardní font písma: Times New Roman, velikost písma 12 bodů, bez dělení slov
  • speciální boxy, názvy tabulek a grafů: kursiva, Times New Roman, velikost 11
  • jména taxonů skupiny druhu a rodu: kursivní zápis dané velikosti
  • kapitola Literatura: Times New Roman, velikost písma 11 bodů

Formát citací:
dle normy ČSN ISO 690

Tabulky: vložte ve formátu jako v čísle 15,16 přímo do míst, kde by jste je chtěli mít

Legendy k obrázkům: napište přímo do textu

Obrázky: dodejte jako přiložené soubory ve formátech jpg, gif, bmp a obdobné formáty.