Vše co jste chtěli vědět o vydře

Kateřina Poledníková
|
|
7. 11. 2016

Na kameni v řece byl nalezen tento trus (délka cca 5cm). Dotaz je, kdo je "autorem" tohoto trusu a jak se to pozná?


Jedná se o trus plný drobných kousků raka. U nás raky konzumuje především vydra a norek americký. Dle velikosti na fotografii (odhad je tloušťka 0,7-1 cm) jde pravděpodobně o vydru. Typický vydří trus je velmi tekutý...

Více
Lukáš Poledník
|
|
24. 4. 2016

Co se týče případného odstranění vydry, tak veškerá manipulace s tímto druhem podléhá výjimce ze zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992. Železa a karbofuran patří mezi zakázané způsoby lovu a použitím těchto metod se dostáváte do střetu s mysliveckým zákonem, zákonem o ochraně přírody a krajiny a také zákonem proti týrání zvířat. Povolení k odchytu, případně odlovu dává...

Více
Kateřina Poledníková
|
|
20. 3. 2016

Norek americký může na rybníce způsobovat i poměrně významné škody. A je velmi těžké zjistit, kolik ryb na rybníce vyloví norek a kolik vydra. V případě norka amerického není možné žádat o náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb., protože náhrady se vyplácí jen na škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, a to norek americký není. Norek americký je nepůvodní druh (pochází, jak...

Více
Kateřina Poledníková
|
|
1. 3. 2016

Ne, pokud se nejedná o rybářský revír. Dle Zákona č. 115/2000, o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v § 2 jsou pro účely tohoto zákona „ rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech“. V tomto zákoně je tedy přesně definováno, u jakých rybochovných zařízeních je...

Více
Kateřina Poledníková
|
|
28. 2. 2016

Ne. Plot není podmínkou pro nárok na náhradu škod dle Zákona 115/2000 Sb, které vznikly na rybách chovaných v rybníce.
Zákona 115/2000 Sb říká:
Dle § 4 jsou, mimo jiné, předmětem náhrady škody ryby (odstavec d). V § 2 jsou ryby definovány takto: "rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích...

Více