Vše co jste chtěli vědět o vydře

Ke stažení

V této sekci najdete ke stažení publikace týkající se vydry říční: jak odborné články, tak strategické dokumety, brožury či články pro laickou veřejnost i kompletní čísla časopisu Bulletin Vydra. 

Pokud jste autory nějakého příspěvku o vydře říční, můžete zde svou práci také zveřejnit. Přispějete tak ke komplexnějšímu a všestrannému pohledu na vydru. 


Bulletin Vydra vychází s několika málo přestávkami ročně od roku 1990. Cílem časopisu je mapovat aktuální dění kolem vyder, publikovat původní vědecké práce a informovat o ochraně těchto druhů v České a Slovenské republice. Od čísla 15 je téma rozšířeno na všechny lasicovité šelmy.  V Bulletinu Vydra jsou publikovány původní práce,...
Publikace jsou seřazeny dle účelu a časově.Články pro veřejnostSběr a analýzy uhynulých vyder v České republice brožuřa, publikováno 2017 (pdf)Povídání o vydře a norkoviseriál v časopise MyslivostK čemu nám jsou kadávery vyder?Myslivost 8/2015 (pdf)Vydra říční na DačickuDačický vlastivědný sborník VII/2013 (pdf; 241 kB)Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČROchrana...