Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice

Průchodnost silnic

Článek shrnuje výsledky mapování průchodnosti silnic pro vydru říční v České republice. Výsledky vychází z kontroly míst, kde byly nalezeny uhynulé vydry...

Střílení vyder v Rakousku šokovalo okolní státy

Lidéřovice, 21. 4. 2017 - Povolením k odstřelu 40 vyder Dolnorakouská vláda šokovala okolní evropské státy. Vydra říční je v Evropě původní...

Brožura Vydra a doprava

Metodika Vydra a doprava - příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční byla aktualizována. Vydra a doprava (pdf; 13 MB)Tištěnou verzi...

Mise

  • informovat o projektu Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice
  • poskytnout aktuální a komplexní informace k vydře říční v České republice

Stránky jsou určení odborné veřejnosti, rybářům i pracovníkům ochrany přírody. 

Fotogalerie

Výzva

V celé ČR se organizuje sběr nalezených uhynulých vyder. Jejich těla se využívají pro celou řadu specifických analýz a slouží také k identifikaci rizikových míst na silnicích. Sběr je prováděn na základě hlášení nálezů od veřejnosti. 

Pokud jste našli mrtvou vydru

kontaktujte nás!

Počítadlo

Nálezy uhynulých vyder v roce 2017:


6 úhyn na silnici