Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice

A2 odhad početnosti vyder

Náplň opatření: 

Monitoring populace/sledování jejího stavu je nedílnou součástí PP a ochrany druhu a jedná se o dlouhodobé opatření, které je potřebné realizovat opakovaně v pravidelných intervalech. Jednou z metod monitoringu vyder je odhad početnosti ve vybraných oblastech stopováním na čerstvém sněhu. Během jednoho dne se na čerstvém sněhu kontroluji všechny vodní toky a plochy v kvadrátu o velikosti 10 x 10 km a dle nalezených stopních drah je určen počet jedinců a rodin. 

Aktuality:

Počítali jsme vydry na Dačicku

Sčítání vyder v Krkonoších

Zima umožnila spočítat vydry v Orlických horách

Při stopování na Dačicku se ukázala i vydra, a nejen tam


Výstupy

Polednik L., Poledníková K., Větrovcová J., Beran V. a Pavel V. (2017): Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2013 - 2017. Bulletin Vydra 17: 14 - 25.