Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice

Vydří stezka

Náplň opatření:

Osvěta veřejnosti bude probíhat formou osobní prezentace a komunikace pro veřejnost a děti na Dačicku, kde byla v rámci programu OPŽP vybudována první naučná „Vydří stezka“. V rámci doprovodných aktivit bude připraveno a vytištěno pexeso pro děti a budou realizovány nejméně tři samostatné akce pro laickou veřejnost či děti formou přednášky či exkurze. Druhým úkolem je vytvoření webových stránek vydristezky.cz, které seznámí laickou veřejnost a děti s tímto druhem, budou navazovat na Vydří stezku na Dyji.

Výstupy 

Pexeso Řeka Dyje - co tam žije?

Pexeso s fotografiemi živočišných druhů, kteří žijí v řece Moravská Dyje či v jejím nejbližším okolí. 
Webové stránky VYDRISTEZKY.CZ

Webové stránky k naučné stezce Vydří stezka na Dyji. Naučná stezka vede podél řeky Dyje mezi obcemi Dačice a Staré Hobzí. Stránky jsou určeny široké veřejnosti a dětem.

Exkurze a povídání

Hostem ve Starém Městě pod Landštejnem

S páťáky opět na stezce

O zvířatech v mateřské školce

S páťáky na stezce