Vše co jste chtěli vědět o vydře

Konference Lutra lutra

V říjnu 2017 odstartoval přeshraniční projekt Lutra lutra. 11. dubna 2018 se bude konat zahajovací konference projektu ve Via Re v Drážďanech, kde budou představeny nejnovější poznatky k vydře říční.

Program konference (PDF)

Organizační informace

Přednášky budou probíhat v němčině a češtině se simultánním překladem do druhého jazyka.
Občerstvení během přestávek je zajištěno.
Účastnický poplatek: zdarma
Adresa: Via Re, Königstr. 6, 01097 Dresden
Přihlásit na konferenci se můžete na lukas.polednik@alkawildlife.eu / 00420 606598903

Program konference Lutra lutra

9.30       Begrüßung - Přivítání

9.40       „Hallo Nachbar! – Das Projekt Lutra lutra im grenzübergreifenden Kooperationsprogramm“ „Ahoj sousede! - Projekt Lutra lutra v přeshraničním kooperačním programu“
Dr. Jan Schimkat (Naturschutzinstitut Region Dresden e. V.)

9.50       „Der Fischotter in Sachsen“ „Vydra říční v Sasku“
Dr. Ulrich Zöphel (LfULG Sachsen)

10.20     Kaffeepause - přestávka na kávu

10.50     „Der Fischotter in der Tschechischen Republik - Populationsentwicklung mit Hinsicht auf Nordböhmen“ „Vydra říční v České republice – vývoj populace s přihlédnutím na severní Čechy“
Lukáš Poledník (ALKA Wildlife,o.p.s.)

11.20     Kraniometrische und epigenetische Variabilität des Fischotters (Lutra lutra) zur Bewertung des Populationzustandes" Kraniometrická a epigenetická variabilita vydry říční (Lutra lutra) k hodnocení stavu populace“
 
Paul Lippitsch (Senckenberg Museum)

11.50     Zeit für Diskussion und Fragen – diskuze a otázky
12.00     Mittagspause – obědová přestávka

13.00     „Die Fischotter an dem Fluß Bílina“ „Vydry na řece Bílině” 
Václav Beran (Muzeum města Ústí nad Labem)

13.30     „Todesursachen des Fischotters“ Příčiny smrti vyder“ 
Kateřina Poledníková (ALKA Wildlife,o.p.s.)

14.00     „Erste Ergebnisse des Projektes auf deutscher Seite“ „První výsledky projektu na německé straně“ 
Berit Künzelmann (Naturschutzinstitut Region Dresden e. V.)

14.00     Diskussion und Austausch – diskuze
14:30   Abschlussworte, Verabschiedung – závěrečné slovo, rozloučení
 
15.00   offizielles Ende der Veranstaltung – oficiální konec akce